Een consult bij de Osteopraktijk in Amsterdam West, - Noord, - IJburg, of Alkmaar, bestaat uit een gesprek, een lichamelijk onderzoek en de behandeling.

Een consult bij de Osteopraktijk in Amsterdam West, Amsterdam Noord, Amsterdam IJburg, of Alkmaar, bestaat uit een vraaggesprek met een osteopaat, een lichamelijk onderzoek en de behandeling.  De behandeling duurt circa 50 minuten. De osteopaat zoekt tijdens het consult met zijn handen naar vastzittend bindweefsel. In het begin wordt de anamnese gehouden. In dit vraaggesprek wordt geprobeerd om de context van de klacht uiteen te zetten. Als de intake-formulieren zijn opgestuurd, dan worden deze ook besproken.

Lichamelijk onderzoek

Daarna vindt het lichamelijk onderzoek plaats. Op dat moment doorzoekt de osteopaat met zijn handen het lichaam naar vastzittend bindweefsel. Dit onderzoek beperkt zich dus niet alleen tot het deel waar de klachten zich presenteren.  Het lichamelijk onderzoek vindt plaats in:

Stand,
Zit,
Lig.

De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken. Er wordt ook een mogelijke verklaring gegeven voor de relatie tussen het vastzittende weefsel en de klacht.

Behandeling Osteopathie

De behandeling is gericht op het losmaken van dit weefsel. Dat doet de osteopaat met zijn handen. De bewegingen zijn meestal pijnloos, omdat de behandelaar zoekt naar vrije bewegelijkheid (en niet naar pijn).

Dit alles duurt meestal 50 minuten, maar soms ook korter. In dit geval wordt een half consult geschreven. In een volgend consult wordt deze volgorde weer herhaald. Het kan zijn dat het lichaam de spanning in een ander gebied vertoont.