Laat ik mijn kinderen vaccineren of niet?

Als je kinderen hebt of krijgt, dan dient er zich een moment aan waarop je kan gaan vaccineren. De meeste mensen volgen gewoon dit Rijk Vaccinatie Programma op. Maar stel je nu eens voor dat je om wat voor reden nu eens af wilt wijken van deze routine. Waar moet je dan beginnen? Hoe moet je dat aanpakken?

 Stap 1. Zelfonderzoek. Slechte reactie op eerdere vaccinatie.

Ga bij uzelf na of u iemand bent die van gebaande paden durft af te wijken, iemand die zelf een eigen mening durft te hebben, zelfs als deze afwijkt van wat de deskundigen beweren.
Indien u niet zo’n persoon bent, dan kunt u beter niet uzelf nerveus maken door veel meer over vaccinaties te willen weten. Zorg dan in ieder geval wel dat u uw kind niet laat vaccineren op een moment dat het hangerig, snotterig, koortsig, etc. is. Vaccinatie kan altijd uitgesteld worden, ook al vindt het consultatiebureau (CB) dat niet leuk. U beslist wanneer u uw kind laat vaccineren en niet het CB.

Als uw kind van eerdere vaccinaties behoorlijk ziek werd (hoge koorts, stuipen, abnormaal huilen, extreme huidreacties), dan is het belangrijk om u toch wel meer in vaccinaties te verdiepen, ook al ontkende de arts dat de eerdere reactie van de vaccinatie kwam. Uit veel meldingen blijkt dat deze kinderen bij een volgende vaccinatie extra risico lopen, hetgeen erg logisch is want de baby gaf immers aan het vaccin met moeite te kunnen verdragen. De ontkennende reactie van veel artsen is de meest voorkomende standaard reflexreactie van artsen op mogelijke problemen ten gevolge van vaccinaties. Wij vinden het onbegrijpelijk dat artsen na een slechte reactie op een vorige vaccinatie de net min of meer herstelde baby een maand later weer willen vaccineren.

Stap 2. Gegevens over nut en veiligheid.

Het is onmogelijk om alles over vaccinaties te weten. Ook de deskundigen weten nog heel veel niet over de werking op het immuunsysteem. Als u gaat zoeken naar informatie dan zult u tegenstanders vinden, bijvoorbeeld veel info op nvkp.nl = Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, terwijl de overheid, via het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieu (rivm.nl), het Rijks Vaccinatie Programma (rvp.nl) juist aanprijst als nuttig en veilig.

Daartoe aangezet door de dood van Freek zijn wij ons gaan verdiepen in het RVP. U kunt daarover lezen op onze website. Eén ding staat voor ons vast:

Het RVP is minder nuttig en veilig dan het RIVM beweert.

In onderstaande toelichting beperken we ons tot officiële gegevens en hetgeen wij leerden uit de meldingen die men op MeerWetenOverFreek.nl deed.

Werking beperkt.

Het officiële Nederlandse Vaccin Instituut meldt zelf op hun website dat de vaccins tegen TBC, Polio en Kinkhoest verouderd zijn en eigenlijk maar weinig bescherming bieden ( http://www.nvi-vaccin.nl/?id=562 ). Bovendien komt polio al heel lang niet meer voor en zijn er ook polio-epidemieën bekend die door het vaccin veroorzaakt leken te worden. Bof, mazelen en rodehond zijn ziektes die door gezonde kinderen prima zelf opgelost worden en de zeer zeldzame ernstige complicaties kunnen als men er snel bij is vaak  behandeld worden.

Bij de laatste bof-uitbraken bleek dat veel tegen bof gevaccineerde kinderen toch de bof kregen. Het bofvirus is net als de kinkhoestbacterie gemuteerd en waarschijnlijk anders dan hetgeen waarop het vaccin is gebaseerd.

Veiligheid niet zeker.

Het RIVM rapporteert jaarlijks over ongeveer 1200 gemelde gevallen van mogelijke schade of ziekte door vaccinatie. Zie bijvoorbeeld een RIVM rapport.

Wij weten inmiddels zeker aan de hand van de meldingen op MeerWetenOverFreek, dat veel situaties niet bij het RIVM terecht komen danwel op voorhand telefonisch worden afgewimpeld als zijnde geen gevolg van vaccinatie. Een zeer voorzichtige schatting op basis van onze meldingen is dat het werkelijk aantal problemen zeker vijf keer groter is. Dan hebben we het over 6000 gevallen.

Volgens het RIVM heeft driekwart met de vaccinatie te maken dus 4500, waarvan de helft ernstige zaken dus 2250. Ernstige zaken zijn bijvoorbeeld astma, stuipen, epilepsie, contactverlies, darmontsteking en ADHD-achtige beelden. Het RIVM stelt dat deze kinderen altijd weer beter worden. De ouders ontkennen dit ten stelligste.

Het RIVM meldt 5 tot 10 overleden kinderen per jaar. Als dat er ook 5 keer meer zijn dan gaat het om 25 tot 50 kinderen per jaar. De overleden kinderen komen meestal in de boeken als t.g.v. wiegedood, waarbij inderdaad heel vaak niet aan het vaccin wordt gedacht dat dagen tot weken eerder werd ingespoten.

Afgezet tegen de ruim 2 miljoen vaccins die jaarlijks worden ingespoten hebben we het dus over kleine risico’s. Overlijden 1 op 40.000. Ernstige ziektes dus 1 op afgerond circa 1000 vaccinaties.

Dit zijn onze voorlopige schattingen, maar die hoeven beslist niet minder accuraat te zijn dan die van de vaccin-fabrikanten, omdat werkelijk betrouwbaar onderzoek nauwelijks bestaat en de fabrikanten uiteraard optimistischer zijn. Vaccins zijn een enorme winst-generator.

In het jaar 2000 deed de Amerikaanse onderzoeker dr Verstraeten een groot onderzoek naar de gegevens van ruim één miljoen kinderen (DKTP-BMR). Hij constateerde bij gevaccineerde kinderen een tweemaal grotere kans op ontwikkelingsachterstand en 7% kans op autisme/ADHD-achtige beelden, variërend van licht tot ernstig. Dit onderzoek werd besproken in Simpsonwood (uittreksel van de notulen in ons bezit) door deskundigen van de Amerikaanse instanties die over vaccinatie en medicijn-goedkeuring gaan en vertegenwoordigers van de vaccin-industrie. Zij stelden vast dat de gegevens van Verstraeten betrouwbaar waren en spraken af om deze geheim te houden.  Dr Verstraeten constateerde dat de effecten van vaccins op zenuwweefsel erger waren naarmate men op jongere leeftijd en meer vaccineerde. Dit zou vooral het gevolg zijn van aluminium en kwik verbindingen die aan de vaccins worden toegevoegd als conserveringsmiddel of om op een goedkopere wijze, met minder van de dure virus of bacterie deeltjes, het immuunsysteem extra tot actie te prikkelen.

Stap 3. Eigen conclusie over voordeel versus nadeel van vaccins.

U zult met bovenstaande informatie of met nog meer onderzoek (op internet is veel te vinden waarvan de bron niet altijd te achterhalen is) uw eigen conclusie moeten trekken. Gelooft u de overheid (RIVM) en de vaccinfabrikanten of niet.

Vraag is natuurlijk welk risico is groter, dat van de ziektes waartegen het RVP uw kind wil vaccineren vanaf twee maanden of dat van de vaccins. Wij kunnen daarover geen zekerheid geven. Vast staat voor ons, dat het risico groter is naarmate op jongere leeftijd gevaccineerd wordt en het aantal vaccins toeneemt.

Er zijn steeds meer ouders die hun kinderen helemaal niet of op latere leeftijd laten vaccineren. Soms kiest men dan voor mono-vaccins voor een bepaalde ziekte waarvoor men extra bang is i.p.v. de cocktails van het RVP. Die moet men dan wel zelf betalen. Kinderen van antroposofen en van de Amish in Amerika zijn meestal niet ingeënt. Het is niet gebleken dat deze kinderen vaker blijvend nadeel van de infectieziektes oplopen. Sterker nog zij lijken minder te lijden aan chronische hoest en verkoudheids klachten en autisme komt bij hen veel minder voor. Op http://onderzoek.nvi-vaccin.nl/Bijsluiters/Bijsluiters_RVP kunt u de officiële bijsluiters vinden waarin meer bijwerkingen worden gemeld dan in de folder die u op het consultatiebureau krijgt.

Stap 4. Stevig in uw schoenen staan als u afwijkt van de norm

Indien u besluit uw kind niet of minder of later te laten vaccineren dan zult u te maken krijgen met onbegrip en kritiek. Er is nu eenmaal een jaren lang bestaand geloof in het absolute nut en de veiligheid van vaccins.

U kunt verschillende verwijten en problemen krijgen van diverse kanten. Veelal komen deze verwijten van mensen die zich geheel niet verdiept hebben in de materie, maar die domweg niet kunnen geloven dat de overheid fouten maakt op dit gebied.

Voorbeelden van verwijten en weerstanden die u kunt tegen komen zijn:

  • Dat u oneerlijk mee profiteert van de hoge vaccinatiegraad die door anderen wordt bereikt door wel te laten vaccineren. De ziektes zouden immers verdwenen zijn door de vaccins. Dit is niet waar. Alle ziektes waartegen geënt wordt kwamen al veel minder voor dan lang geleden. Toen met vaccineren werd begonnen waren door de sterk verbeterde hygiëne en algemene gezondheid en weerstand, de infectieziektes al enorm afgenomen.
  • Dat u onverantwoorde risico’s neemt met de gezondheid van uw kind. Dit verwijt is gebaseerd op geloof van mensen die niet beseffen dat vaccineren ook niet zonder risico’s is.
  • Dat uw kind ongevaccineerd niet op de creche of school of club kan worden toegelaten. Weet dan dat vaccineren in Nederland niet verplicht is en dat men juridisch niet staande kan houden uw kind toegang te weigeren.
  • De consultatiebureau-arts zal druk op u uitoefenen. Hij of zij kan u echter nergens toe verplichten. Als respect voor uw keuze blijft ontbreken, kunt u zich afvragen of het überhaupt zinvol is om met uw kind hier naar toe te blijven gaan. Als er wat aan de hand is, kunt u immers altijd bij uw huisarts terecht. En u kunt toch zelf ook wel controleren of uw baby voldoende groeit, hoort en ziet, op tijd kruipt, loopt, etc.

Wij wensen u sterkte met deze lastige afwegingen. U dient uw eigen beslissing te nemen, waarvoor wij geen verantwoording kunnen dragen.

Liefdevolle groet, Jannes Koetsier, arts, namens de Stichting MeerWetenOverFreek

Lees ook:

RIVM verliest rechtszaak tegen criticus griepprik

De mens achter de moleculen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.