Foto Module Inwendige Organen, van de Osteopraktijk in Amsterdam, behandeling van bewegingsbeperkingen van botten, spieren, bloedvaten, ingewanden.

De Osteopraktijk in Amsterdam legt uit:
De cursus ‘Module Snijzaal Inwendige Organen’ houdt 26 onderwijseenheden van 45 minuten in (8 OE theorie en 18 OE praktijk). In de Inleiding ontvangt de cursusdeelnemer een overzicht van de geschiedenis van de anatomie en de nomenclatuur. De theorie dient als voorbereiding op de zelfstandige studie aan het preparaat. Tevens vormt het ook een aanvulling op de aan het preparaat geleerde kennis. Het doel is om binnen de 3 cursusdagen de anatomie van het gehele modulepreparaat te bestuderen en deze kennis praktisch gericht om te zetten. De studie beperkt zich niet tot het abdomen zelf, maar wordt uitgebreid tot in de regio’s van het bekken en onderste extremiteit. Deze module kan als zelfstandig thema gebruikt worden, maar kan tevens als aanvulling op de module 1B (onderste extremiteit & buik) en module 2 (zenuwstelsel) dienen.