Graag wil de Osteopraktijk u vragen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek, opgezet vanuit de Stichting Wetenschappelijk Osteopatisch Onderzoek (SWOO).

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op hbo-niveau is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen. Hiertoe is een academische opleiding vereist en waar nodig ook bij- en nascholing. Om dit te waarborgen is een onafhankelijk kwaliteitsregister opgericht. Dit register stelt zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registreren en te bevorderen.

Geregistreerde osteopaten bij de Osteopraktijk

Alleen osteopaten die deze opleiding hebben genoten, zoals de geregistreerde osteopaten van de Osteopraktijk in Amsterdam West, Amsterdam IJburg, Amsterdam Noord en in Alkmaar, mogen zich inschrijven in het kwaliteitsregister. Ze mogen dit kenbaar maken door ‘M.R.O’ achter hun naam te plaatsen (Member of Registered Osteopaths).

Naast de scholing worden tevens eisen gesteld aan de:

  • Werkruimte
  • Klacht en Tuchtrecht
  • Hygiene

Behandeling van niveau

de geregistreerde osteopaat wordt vergoed door de zorgverzekeraarRegistratie bij een kwaliteitsregister staat dus garant voor een behandeling van niveau. Bovendien is het alleen de geregistreerde osteopaat die wordt vergoed door de zorgverzekering.

Roelof Wielinga is een geregistreerde osteopaat (bij het NRO). Klik hier voor de directe link naar de website van de NRO.