Graag wil de Osteopraktijk u vragen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek, opgezet vanuit de Stichting Wetenschappelijk Osteopatisch Onderzoek (SWOO).

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op hbo-niveau is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen. Hiertoe is een academische opleiding vereist en waar nodig ook bij- en nascholing. Om dit te waarborgen is een onafhankelijk kwaliteitsregister opgericht. Dit register stelt zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registreren en te bevorderen.

Geregistreerd osteopaat bij de Osteopraktijk

Alleen osteopaten, ingeschreven in dit register, mogen dit kenbaar maken door ‘M.R.O’ achter hun naam te plaatsen (Member of Registered Osteopaths). Daaruit blijkt dat iemand voldoende bekwaam is om het vak uit te oefenen.

Naast de scholing worden tevens eisen gesteld aan de:

  • Werkruimte
  • Klacht en Tuchtrecht
  • Hygiene

De osteopaten van de Osteopraktijk in Amsterdam West, Amsterdam IJburg, Amsterdam Noord en Amsterdam Centrum beschikken over deze kwalificering.

Behandeling van niveau

de geregistreerde osteopaat wordt vergoed door de zorgverzekeraarRegistratie bij een kwaliteitsregister staat dus garant voor een behandeling van niveau. Bovendien is het alleen de geregistreerde osteopaat die wordt vergoed door de zorgverzekering.

Roelof Wielinga en Ronald Broens zijn beide een geregistreerde osteopaat (bij het NRO). Klik hier voor de directe link naar de website van de NRO.